Det dödliga våldet ökade förra året

1:52 min

Det dödliga våldet ökade kraftigt förra året i Sverige och det beror bland annat på trippelmorden i Uddevalla och på skolan Kronan i Trollhättan. 

Förra året konstaterades 112 fall av dödligt våld i Sverige. Det är en ökning med 25 fall jämfört med 2014, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) som i dag presenterar ny statistisk för 2015.

En del av ökningen förklaras av myndighetens statistiker Åsa Lennerö med att antalet fall där offren är fler än en person, har ökat.

– Det varierar ganska kraftigt från år till år, 2014 var det 87 konstaterade fall av dödligt våld, och 2015 var det 112, säger hon till Ekot.

Mikael Rying, kriminolog vid polisens nationella operativa avdelningen (NOA), lyfter fram trippelmordet på en skola i Trollhättan, ett annat trippelmord i Uddevalla, och en bilexplosion i Göteborg som dödade fyra personer, varav ett litet barn.

En annan förklaring till ökningen är det grövre våldet i kriminella grupperingar.

– I början av 1990-talet var det ungefär fyra sådana skjutningar per år, nu är vi uppe i 15 till 20 per år, säger Mikael Rying.

Men tittar man över de senaste 25 åren har det skett en minskning med 30 procent av det dödliga våldet, fram till 2014, enligt Rying.

År 2015 var offret i 26 procent av fallen en kvinna och i 74 procent av fallen en man. Fördelningen mellan könen har sett likartad ut sedan 1990-talet, enligt Brå.

Störst ökning kan ses i polisens Region Väst, där antalet fall av dödligt våld mer än fördubblades, från 14 fall 2014 till 34 fall 2015, enligt statistiken.