Säkerheten viktig på nya Källdalsskolan i Uddevalla

2:04 min

När Uddevalla kommun ska bygga nya Källdalsskolan blir säkerheten en viktig fråga. Bland annat är det attacken på Kronan i Trollhättan förra året som påverkar. 

Precis som på Kronan vill Uddevalla kommun att nya Källdalsskolan byggs med andra verksamheter i anslutning till skolan, bland annat fritidsgård och ett kafé. 

Det är saker som kan påverka säkerheten på ett negativt sätt, säger Anna Andersson, som är inspektör på arbetsmiljöverket:

– Hur säkerställer vi att det endast är vår personal och våra elever som rör sig i skolmiljön? Hur gör vi om det kommer in någon som inte ska vara i skolan? Går det att komma in obemärkt? Det är många bitar att väga in.

Källdalsskolan beräknas vara klar i slutet av 2019 och ska ersätta gamla Herrestadsskolan. Här ska elever gå, från förskoleklass upp till sexan. Förutom själva skolan planerar kommunen en ny idrottshall på området. Och i lokalerna ska också byggas bland annat kafé och ett så kallat mediatek.

Hur ser du på att det blir svårt att kontrollera vilka som kommer in i skolmiljön?

– Nu i projekteringen får vi ha med oss det: hur vi planerar att bedriva vår verksamhet och hur lokalerna ska se ut för att vi ska kunna göra det bästa av det, säger Tony Andersson, lokalplanerare på barn- och utbildningsförvaltningen i Uddevalla kommun.

Frågetecknen kring säkerheten är inte unika för nya Källdalsskolan. Redan innan attacken på Kronan i Trollhättan förra året fick skolan kritik för bristande säkerhet. Arbetsmiljöverket krävde förbättringar. Och Skolinspektionen skrev i en rapport att skolmiljön var problematisk eftersom den var öppen, med ett kafé för vuxna och utan möjligheter för skolan att styra vilka som kommer dit.

Tony Andersson säger att attacken i Trollhättan har påverkat också hur Uddevalla kommun ser på skolsäkerheten:

– Vi tänkte på säkerheten redan innan det tråkiga som hände på Kronan. Men nu har det blivit ännu mer uppenbart att vi måste se över det här, så att vi gör allt vi kan, säger han.

I tre år har Arbetsmiljöverket specialgranskat de svenska skolorna. Under den tiden har just hot och säkerhet blivit en allt viktigare parameter. 

– Det är någonting som vi pratar mycket mer om idag. I Sverige har vi tack och lov kunnat vara naiva länge och ha en öppen skola. Förut tänkte man: det händer inte här. Men nu har det faktiskt hänt, säger Anna Andersson, inspektör på Arbetsmiljöverket.