Hela vår granskning av landstingets inköp och konferenser

6:42 min

P4 Västernorrland har i en serie reportage granskat landstingsledningen - om man följer sina egna regler när det gäller att hushålla med skattemedlen och att köpa varor eller tjänster från företag som har upphandlats.

Tillförordnade landstingsdirektören Inger Bergström åkte på konferens där syftet med konferensen inte angivits och till platser som inte upphandlats. Som Hallstaberget. Varför då?

– Jag kan inte svara på det. Vi ska använda våra egna fina lokaler som vi har. Det var jättedumt. Jag ångrar att jag inte ställde den frågan, konstaterar Inger Bergström, tf landstingsdirektör.

En väsentlig fråga har utkristalliserat sig i vår granskning: Är det lättare för chefer att få göra "fel"? Ja, säger Göran Bolin, tidigare landstingsrevisor.

Det intryck man hade var att ju närmare toppen man satt - desto större var friförmånen att hantera regelverket.

När vår reporter gick igenom handlingarna hittade hon inte ett enda fall där landstinget anlitat sin resebyrå när man bokat konferensanläggningar i Västernorrland. Det kan ske att chefer gör egna direktupphandlingar, som i så fall kan vara fel enligt reglerna.

– Den enskilda chefen kan ha gjort offertförfrågningar. Jag har den upplysningen att man har rätt att göra så, säger Inger Bergström, tf landstingsdirektör.

På Ålsta folkhögskola, som är landstingsdriven, upplever man det som att det finns en granskning av deras verksamhet. De har gjort fel, något som revisorerna också påtalat.

– Vi hade handlat saker utanför avtalet. Presenter eller om det var biobiljetter som vi använt som priser. Det fick vi kritik för, berättar Ingrid Nilsson som är rektor på Ålsta folkhögskola. 

På Östanskär jakt & konferens och Hallstaberget har landstingspersonal haft sammankomster för 3,8 miljoner kronor sedan 2010, visar vår granskning. Så tillbaka till grundfrågan. Varför får en liten folkhögskola bannor av revisorerna medan cheferna som handskas med mycket större belopp inte tycks få det?

– Revisionen lägger upp en egen revisionsplan för vad de ska titta extra på. Det lägger sig inte politiken eller andra sig i, säger socialdemkratiska landstingsrådet Erik Lövgren, som är landstingets högste politiker. 

– Det är omöjligt att sitta i toppen av en organisation med 6 500 anställda, miljarder i omsättning och omkring 300 chefer, 3 sjukhus och 33 vårdcentraler och ha koll på varje enskild detalj, konstaterar han.

Man måste lita på att den organisation man har fungerar - och det gör jag.

Det är ett utbrett problem inom landsting och kommuner att inköpen inte går rätt till. Det anser Louise Brown som är antikorruptionsrevisor.

Det är en stor gråzon av vänskapskorruption, slarv och slöseri där man inte följer processerna för upphandling.

Bo Basun är revisionsdirektör på landstinget i Västernorrland och är den som ska ha den absolut bästa kunskapen om vad som är rätt och fel. Han ska välja vad som ska granskas och är den som borde veta att landstinget, med sin dåliga ekonomi, måste köpa varor och tjänster från de företag som man upphandlat. Men hur gör han själv?

Även han var med på konferens på ett ställe som inte upphandlats. Varför var revisionsdirektören Bo Basun där?

– Vad ska jag svara? Det vet jag inte.

Varför var ni inte på landstingsägda Österåsen om ni skulle vara i Sollefteå?

– Det var nog aldrig aktuellt. Det har att göra med resor. Det ligger lite avsides.

Vem bestämde vilken lokal ni skulle välja?

– Det var nog jag, men jag menar att jag inte har brutit mot lagen om offentlig upphandling, säger revisionsdirektören Bo Basun.

Efter P4 Västernorrlands rapportering om landstinget Västernorrlands upphandlingskultur säger Konkurrensverket det kan bli aktuellt med en granskning.