Ockelbo kommun kraftsamlar för mer liv och rörelse i centrum

1:11 min

Ockelbo kommun behöver hitta en långsiktig lösning för att få till ett levande centrum. Till hösten blir en stor lokal mitt i centrum tom när Swedbank flyttar ut. Även den gamla Konsumlokalen behöver en ny hyresgäst.

Det står nu klart att kommunen tar över den gamla Konsumlokalen med syfte att hitta en ny affärsidkare. På lång sikt hoppas man kunna samla handeln bättre, eftersom den nu är ganska utspridd.

– Butiksägarna är ofta enmansföretagare som kämpar. Konkurrensen är stor mot större städer där det finns gallerior, så det är väldigt viktigt att ge rätt förutsättningar för att kunna driva handel. Här kan jag tänka mig att hyrorna spelar stor roll, säger Mimmi Ekström som är företagsrådgivare i Ockelbo kommun.

Kommunen brottas nu med frågan vilka som ska hyra lokalerna kring torget för att det inte ska bli ett öde centrum. Ockelbobon Anette Pettersson tycker att det behöver bli mer liv och rörelse.

– Ja, framför allt lite mer affärer. De slår ju igen överallt. Titta på Konsum som vi hade här förut. Det har varit jättemånga spekulanter men det är för dyrt att hyra. Nu är det bara blomsterbutiken som har flyttat dit, säger hon.

Mimmi Ekström ska nu besöka handlarna i centrum och kartlägga deras behov. Parallellt med arbetet att utveckla handeln så är det också klart att fem miljoner kronor satsas på att göra torget mer trivsamt. De här projekten går hand i hand.

– Fyller vi butikerna med handel så blir det automatiskt liv och rörelse och det är det vi vill ha på ett torg, säger Mimmi Ekström.