Sydafrikas president Jacob Zuma kan ställas inför riksrätt

1:33 min

Sydafrikas president Jacob Zuma bröt mot grundlagen när han vägrade att betala tillbaka skattepengar för lyxrenovering av sin bostad. Det konstaterade Sydafrikas författningsdomstol i dag. Oppositionen vill nu ställa Jacob Zuma inför riksrätt. 

Skandalen har pågått i sex år, då det blev känt att Jacob Zuma låtit skattebetalare betala för ombyggnader vid sitt privata residens för motsvarande 140 miljoner kronor. Bland annat lät han bygga en pool, en inneslutning för boskap, och en amfiteater. Zuma själv hävdar att ombyggnaderna gjordes av säkerhetsskäl.

För två år sedan slog Sydafrikas motsvarighet till justitiekansler fast att Zuma skulle betala tillbaka pengar för de delar som inte var säkerhetsrelaterade.

Zuma vägrade och hans försvarare hävdade bland annat att poolen skulle användas för att släcka bränder. Idag slog alltså författningsdomstolen fast att Zuma bröt mot grundlagen när han vägrade att betala.

Nu ska den myndighet som har hand om statens finanser avgöra hur mycket av de 140 miljoner kronor som Zuma personligen ska betala tillbaka, Zuma ska också tillrättavisa de ministrar som i olika rapporter försvarat honom i fråga om lyxbygget.

Presidenten och ANC-ledaren Jacob Zuma är sedan tidigare hårt kritiserad, bland annat för landets dåliga ekonomi, hög arbetslöshet och korruptionsmisstankar. Direkt efter dagens dom offentliggjordes meddelade oppositionspartiet att de tänker ställa Jacob Zuma inför riksrätt. Zuma själv säger i en kommentar att han respekterar domen och att han nu ska "reflektera över den och dess konsekvenser för staten och regeringen".