Singelkvinnor som vill ha barn får hjälp i Nyköping

2:22 min

Från och med idag ska singelkvinnor kunna få hjälp av sjukvården att bli gravida. På många håll i landet kommer kvinnorna inte tas emot ännu, men kvinnokliniken i Nyköping öppnar sin kö redan idag.

1 april träder en ny lag i kraft som ger ensamstående kvinnor möjlighet till assisterad befruktning med donerad sperma, antingen genom insemination eller med IVF, provrörsbefruktning.

På kvinnokliniken på Nyköpings lasarett räknar man med en hel del samtal när klinikens telefonkö öppnar klockan 07:00 idag.

Den som ringer tidigt på morgonen har chans att komma på ett besök för en fertilitetsutredning hyfsat snabbt. 

– Vi ser framför oss att det kommer vara en ganska stor anhopning av kvinnor som kommer att ringa, säger överläkaren Anna Ackefors, verksamhetschef för kvinnokliniken.

Så den som är intresserad ska slänga sig på luren idag 1 april?

– Absolut. Då hamnar man först i kön, om man kommit först fram.

Bedöms kvinnan som lämplig att vara ensamstående mamma och har medicinska förutsättningar att bli gravid kommer kvinnokliniken i Nyköping skicka en remiss till en privat klinik eller ett universitetssjukhus, där antingen insemination eller IVF utförs.

Landstinget kommer stå för kostnaderna om kvinnan är skriven i Sörmland sedan minst tre månader tillbaka.

Det innebär att kvinnan slipper betala tiotusentals kronor, som behandlingen kostar på privata kliniker utomlands.

På många andra håll i landet kommer singelkvinnor inte tas emot överhuvudtaget från 1 april. Det gäller också kvinnoklinikerna i Eskilstuna och Katrineholm.

Flera av klinikerna uppger att de vill invänta en instruktion från Socialstyrelsen om hur de ska bedöma vem som är en lämplig mamma. Den kommer inte bli klar förrän till vintern.

Men regeringen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, säger att landstingen inte behöver invänta några rekommendationer, utan kan göra sina egna bedömningar.

Anna Ackefors på kvinnokliniken i Nyköping tycker att det är onödigt att hålla kvinnorna på halster.

För kvinnor som närmar sig 40 år kan det vara bråttom att få hjälp och utredningen behöver inte vara särskilt komplicerad, menar hon.

Här i Nyköping har man bestämt att ensamstående kvinnor ska uppfylla samma medicinska och sociala krav som ställs på kvinnor i parrelationer.

Skillnaden för singelkvinnor är att de dessutom ska prata med en kurator och redovisa sitt sociala nätverk vad gäller släkt och vänner.

– Det är ju väldigt viktigt att man i alla fall får träffa en kurator och få en uppfattning om hur tufft det kan vara att vara ensam, att man ändå har diskuterat det innan man ger sig igång med en behandling, säger Anna Ackefors.

Flera landsting i Sverige är tveksamma till att bekosta det här för singelkvinnor – det finns inget i den nya lagen som säger att det ska vara gratis – men Anna Ackefors tycker det är självklart att landstinget ska hjälpa ensamstående kvinnor på samma sätt som barnlösa par, som får subventionerad fertilitetsbehandling.

– Man har ju inga större finansiella möjligheter än om man lever i en parrelation, snarare mindre, så jag tycker det skulle vara diskriminerande att säga att de inte får någon landstingsfinansierad hjälp.

I bästa fall kan några av de kvinnor som söker sig till kvinnokliniken i Nyköping få göra sin första behandling redan innan sommaren, och i annat fall till hösten, tror Anna Ackefors.

Kvinnor som bor i övriga delar av länet kommer att kunna få hjälp i Nyköping i mån av plats. Patienter från det ordinarie upptagningsområdet – Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa – kommer att prioriteras i kön.

Inget av universitetssjukhusen i Sverige kommer att starta några fertilitetsutredningar av singelkvinnor den 1 april.

Men på universitetssjukhuset i Örebro säger man att kvinnor med remisser från andra landsting kommer att tas emot för IVF-behandling. Det gäller också IVF-kliniken i Umeå.

Kvinnokliniken i Nyköping skriver remiss för assisterad befruktning på följande villkor:

  • Inga biologiska eller adopterade barn
  • Ålder lägre än 40 år
  • BMI, Body Mass Index, på 35 eller lägre, samt nikotinfrihet (ökar chanserna att bli gravid)
  • Hormonvärden som indikerar att kvinnan kan bli gravid
  • Folkbokförd i Sörmland sedan minst tre månader tillbaka

Kvinnan ska också genomgå ett kuratorsamtal för utredning av socialt nätverk, bland annat. Har kvinnan haft missbruksproblem, tidigare kontakt med psykiatrin eller är väldigt ung görs en särskild bedömning av hennes lämplighet som förälder.

Landstinget betalar för sex inseminationsförsök, alternativt tre IVF-försök. Samma sak gäller för par.

Landstinget Sörmland uppgav på fredagseftermiddagen att reglerna ska vara lika över hela länet och att övriga kvinnokliniker framöver ska ta emot ensamstående kvinnor på samma villkor som kvinnokliniken i Nyköping.