Förslaget: Nationella prov ska bli färre och digitala

1:37 min

Färre nationella prov, digitalisering av proven och ett helt nytt system för kunskapsbedömning. Det föreslås i utredningen om de nationella proven i grund- och gymnasieskolan, som presenterades för regeringen idag.

– Det viktigaste är att vi nu har en god grund för att arbeta vidare med att kunna digitalisera de nationella proven och därmed spara lärarnas tid, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), som tillsammans med gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) tog emot utredningen i Rosenbad idag.

Digitalisering av de nationella proven och färre prov utgör delar av utredarens förslag. Digitaliseringen ska påbörjas 2018 och vara helt klar 2022. Dessutom ska provens syften renodlas, så att de nationella proven enbart ska fungera som stöd för betygsättning.

Därtill ska två andra delar finnas: nationella bedömningsstöd som skolor ska kunna använda sig av på ett friare sätt, och en kunskapsutvärdering som ska mäta svenska elevers kunskapsnivå över tid.

På lärarförbundet, där Johanna Jaara Åstrand är ordförande, tycker man att dagens förslag är ett steg i rätt riktning, men att det borde gå snabbare.

– Det är en för långsam tidsplan, säger Johanna Jaara Åstrand. Det är sex år fram till 2022, och det är många elever som hinner gå igenom skolan under den tiden. Det borde gå att snabba på digitaliseringen.

Även det andra lärarfacket, Lärarnas Riksförbund, är kritiskt till den försiktiga tidsplanen för digitaliseringen. Men utredaren Tommy Lagergren, manar till tålamod.

– Det är ju på gång. Jag tror faktiskt att många ska vara glada över att det får ta tid. Vi har sett att det varit problematiskt i andra länder när man gjort sådana här förändringar alltför fort. 2018 ska det ju påbörjas, och om det blir färre obligatoriska prov tidigare så kan ju det också minska arbetsbelastningen på skolorna, säger utredaren Tommy Lagergren.