Rennäring

Många samebyar ansöker om att slippa använda skoterhjälm

Allt fler ansöker om hjälmdispens för terrängskoter hos Transportstyrelsen. 30 av 31 tillfrågade samebyar väljer att söka dispens från hjälmtvånget.

Svenska Samernas Riksförbund har uppmanat samebyarna att själva söka dispens för sina medlemmar och merparten svarar att de kommer att ansöka.

Per Ekström, utredare på Transportstyrelsen som bland annat handlägger dispensärenden, berättar att de har fått in väldigt många ansökningar:

- Vi är mitt uppe i det arbetet att titta på ärendena. Men inga beslut har ännu fattats.

Den 1 januari i år infördes hjälmkravet, där den som färdas med terrängskoter måste använda skyddshjälm. Det här har väckt många reaktioner bland skoterägare.

- I vissa fall borde man slippa det, när man kör timmer och björk och så där, säger Lena Törelid.

Nu börjar dispensansökningarna att hopa sig hos Transportstyrelsen. En dispensansökan kostar idag 2 300 kronor men alla behöver inte söka dispens för att slippa hjälm.

I Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter gällande skotertrafik och yrkesutövning står det bland annat att om skyddshjälm försvårar arbetet eller ökar risken för skada så behöver inte skyddshjälm användas. Vilka som omfattas av det kan Per Ekström på Transportstyrelsen inte svara på.

- Skulle det bli att de blir stoppade av polisen eller någonting så är det upp till bedömning på plats att avgöra eller i en rättegång, säger Per Ekström.

Nils-Henrik Wasara i Karesuando tycker att det är bra med hjälm men kanske inte inom renskötseln, eftersom det blir tungt för nacken och försämrar sikten.

En rundringning som Sameradion & SVT Sápmi gjort visar att många samebyar redan har sökt dispens. Av de samebyar vi fått tag på har 22 redan sökt dispens, åtta kommer att söka, medan endast en sameby väljer att inte söka dispens.

Snart kanske det inte är nödvändigt för renskötarna att söka dispens, eftersom Transportstyrelsen arbetar med att se över Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter från 1987 när det gäller skyddshjälm.

- Vi tittar ju på om renskötsel och andra yrkeskategorier behöver omfattas av eventuella undantag eller andra kravnivåer. Så det ingår ju i det här föreskriftsarbetet att titta på det, säger Transportstyrelsens utredare Kristofer Elo.

Eftersom det är så många ansökningar som har kommit in till Transportstyrelsen, så är det än så länge oklart hur lång handläggningstiden blir. Det gäller också ändringen av föreskrifter rörande renskötsel.