Internationell gudstjänst väcker biskopens intresse

1:11 min

I norra Ölands pastorat är engagemanget för de 1 600 asylsökande som finns där stort. Växjö stifts biskop Fredrik Modéus kommer till Köpingsvik för att vara med i en av de internationella gudstjänsterna.

– Gudstjänsten i Köpingsvik på söndagar har utvecklats till något som jag tror är ganska unikt, säger Anna Lundin-Leander som är kyrkoherde i Norra Ölands pastorat.

– Vi tolkar till så många språk vi kan. Där möts romer, svenskar, invandrare och aysylsökanden - alla sorters människor. Vi äter tillsammans, vi firar en enkel form av gudstjänst. De kristna går till nattvarden och i stort sett alla går fram för att prästen ska be för det de har på hjärtat, fortsätter kyrkoherden.

Borgholms kommun med sina knappt 11 000 invånare har haft asylsökande i flera år, men aldrig så många som nu. 1 600 asylsökanden bor på olika platser runt om i kommunen och i Norra Ölands pastorat finns ett stort engagemang, både bland anställda och volontärer. En av pastoratets präster, Magnus Johansson, arbetar enbart med de asylsökanden.

– Han gör allt från att ordna gudstjänster på olika språk, göra hembesök, prata och dricka te och möta människors behov av omsorg och omtanke, säger Anna Lundin-Leander.

Församlingarna i pastoratet arbetar efter ett särskilt program som har tagits fram. Första steget i detta program är att tillgodose fysiska behov som kläder. Andra steget handlar om sociala behov som att det ska finnas platser för möten och umgänge. Nästa steg är språk och integration som till exempel språkkaféer.

– Här behövs det göras mer, säger Anna Lundin-Leander.

Fjärde steget i programmet handlar om andlighet och här ingår gudstjänster, kristen undervisning, diakoni och mission.

Anna Lundin-Leander har mött en del kritiska röster mot kyrkans engagemang för asylsökanden.

– Det finns de som undrar varför vi ska göra något för "dom". Men på det stora hela är det inget problem för oss. Det här arbetet berikar våra församlingar. Det är fler som går på våra gudstjänster, vi har möjlighet att behålla kyrklig personal som kanske annars inte hade varit kvar, vi är ju en avfolkningsbygd, säger hon.  

Växjö stifts biskop Fredrik Modéus besöker den internationella gudstjänsten i Köpingsvik på söndag.

– Det är ett stort och beundransvärt integrationsarbete som bedrivs på norra Öland. Svenska kyrkan är på många sätt en betydelsefull aktör och bör samverka med alla goda krafter för en förbättrad integraton och för en mer human migrationspolitik, säger han i ett pressmeddelande med anledning av sitt besök i Köpingsvik.