Förslag på tre nya Natura 2000-områden

9:07 min

Länsstyrelsen har i dag beslutat att föreslå tre nya och tre utvidgade områden till Naturvårdsverket att införlivas i nätverket Natura 2000.

Se länsstyrelsens förslag

De nya områdena är Forsvidar, Hejnum Hällar och Bälsalvret. De tre utvidgade områdena är Filehajdar, Hejnum Kallgate och Bojsvätar.

Förslaget innebär att EU:s nätverk med skyddade områden kompletteras med ett par av länets mest skyddsvärda häll- och våtmarkskomplex. Totalt innebär förslaget att nätverket Natura 2000 på Gotland kompletteras med 1287 hektar.

Om förslaget godkänns av Naturvårdsverket, regeringen och EU då kommer andelen av Gotland som är skyddad öka från 7,8 procent till 8,5 procent. Ingrid Thomasson på länsstyrelsen presenterade siffror som jämförelse - i hela Sverige är 12 procent av marken skyddad som Natura 2000 och för Europa är siffran 18 procent.

Länsstyrelsen har minskat de områden som föreslås till en fjärdedel, från ungefär 5400 hektar 2015. Enligt landshövding Cecilia Schelin Seidegård är en tredjedel av markägarna i området kritiska, två tredjedelar har inte haft synpunkter eller så är de positiva till utökat skydd.

Och de har tagit hänsyn till synpunkter från Cementa och förändrat Natura 2000-området vid Filehajdar. Däremot har de inte kunnat ta hänsyn till synpunkter från lantbruksföretaget Gotlandsmjölk, enligt Ingrid Thomasson på länsstyrelsen.

- Vi har lyssnat på alla synpunkter och dragit ifrån där vi kan. Delägarna i Gotlandsmjölk äger en stora areal i det här riksintresseområdet, och de är stora markägare på Filehajdar och i Forsvidar, säger hon.

Hur har diskussionerna gått med Gotlandsmjölk?

- De har ställt sig negativa till att så mycket mark ingår i vårt förslag. De har också önskat att vi löser frågan för dem ekonomiskt, säger Ingrid Thomasson.

Markägare efterlyser konsekvensutredning - inte bara natur och vetenskap!

- Vårt uppdrag är att ta fram ett vetenskapligt underlag. När det här landar på regeringens bord får de göra den bedömningen i så fall, säger Cecilia Schelin Seidegård.