Konkurrensverket kan komma att granska landstinget Västernorrland

0:50 min

Efter P4 Västernorrlands rapportering om landstinget Västernorrlands upphandlingskultur, där det bland annat framkommit att chefer åker på konferenser utan att upphandla anläggningar, säger Konkurrensverket det kan bli aktuellt med en granskning.

Elin Rossén, jurist på Konkurrensverket som tar emot tips från allmänheten kring brott mot upphandlingslagstiftningen, har fått kännedom om att det finns en diskussion kring landstingets upphandlingar. Det gör att det kan bli aktuellt att öppna en utredning.

– Det finns indikationer som gör att det kan vara intressant. Samtidigt rör många av uppgifterna händelser ganska lång tillbaka i tiden, vilket generellt sätt gör det mindre angeläget att inleda en granskning, säger hon.

Nästa vecka kommer troligtvis besked om Konkurrensverket kommer att starta en granskning.