Malå

Omsorgsnämnden i Malå har för snäv budget

1:03 min

En konsult har kommit fram till att omsorgsnämnden i Malå måste få mer pengar för att klara politikernas ambitionsnivå.

Anställda inom omsorgen har fått beskriva arbetsuppgifter och tidsåtgång, även den tid som går åt till exempel resor och dokumentation.
Och konsultens slutsats är att budgeten är för liten utifrån ambitionsnivån. Men han trycker på att det måste till en samsyn mellan personalen och politikerna Kring verksamheten.
– En del av det är ju att personalen måste komma till tals med vad det är dom faktiskt gör, och om det är det som politikerna efterfrågar, säger konsulten Ingvar Fischer. 

Martin Norehn är socialdemokratiskt kommunalråd i Malå, och håller med om att rapporten visar att budgetramarna är för snäva.
– Det är det rapporten säger, och förslaget för  2017 är att dom ska få en ökad ram på fyra miljoner.
Räcker det ?
– Det är en bit på väg, sedan finns det andra saker också och idag är vi på fyra ställen i Malå och kan vi komprimera verksamheten till tre, säger Martin Norehn.