Extramiljoner ska korta köerna inom cancervården

Regeringen satar totalt 200 miljoner i så kallade stimulansmedel för att korta kötider. 

Landstingen i norra regionen får sammanlagt 18,2 miljoner kronor i stimulansmedel för införande av ytterligare 13 standardiserade vårdförlopp inom cancervården.

För Västerbottens del innebär det närmare 5,5 miljoner kronor.

Regeringen och SKL har en överenskommelse för kortare väntetider i cancervården under 2016.

Enligt överenskommelsen ska de landsting som vill ta del av avsatta medel lämna in handlingsplaner för införandet av 13 nya standardiserade vårdförlopp.

– Det är mycket glädjande att landstingen och regionerna lyckats beskriva implementeringen av ytterligare vårdförlopp på ett bra sätt. För de fem redan införda vårdförloppen finns tecken på kortade väntetider för patienterna, vilket är satsningens yttersta mål, säger Beatrice Melin, chef på Regionalt cancercentrum norr i ett pressmeddelande.