Modulhus för flyktingar i Spånga och Bromma väcker känslor

2:56 min

I onsdags samlades drygt  femhundra boende från Sundby, Flysta och Bromma i ett stormöte på Sundbyskolan för att vädra sina tankar om modulhusen.

Många upplever att informationen varit bristfällig. Spångabon Alexander Santmarie är en av initiativtagarna till mötet.

— Vi har kallat till mötet för att samla in information eftersom det inte har funnits någon som helst information att tillgå, säger han.

Omkring femhundra Spånga-och Brommabor hade på onsdagskvällen fyllt Sundbyskolans matsal och ett hundratal till på skolgården när lokalborna kallat till dialogmöte mot Stockholms stads planerade modulboenden för flyktingar som fått asyl.

Lokalborna menar att det är för många personer som ska flytta in i områdena och att de inte fått påverka.

Det rådde stundvis hätsk stämning i lokalen när lokalbor som är för och emot modulboendena argumenterade. Flera vädrade sin rädsla över vilka som skulle få bo i modulhusen.

Alexander Santmarie säger att de kritiska lokalborna i huvudskap vänder sig mot att det är tre boenden på rad med knappt tre kilometer emellan, varav en av stadsdelarna, spånga-tensta, redan tampas med integrationsproblematik.

— Man har inte tagit hänsyn till hur en sån här koncentration påverkar området. Infrastruktur, barn-och äldreomsorg eller vården. Det ena området där man ska bygga är en gammal sjöbotten och det andra är ett område som används flitigt av skolan, fritidsverksamhet och platsen för vår majbrasa, säger Alexander Santmarie.

Under 2016 ska Stockholms stad ta emot 2 800 personer med uppehållstillstånd. Bygglov för modulhusen lämnas in någon gång i april. Lena Karlsson, samordnare på statsledningskontoret säger att marken valdes ut för att det är möjligt att börja bygga under detta år och för att de ligger nära bostäder och service.

— Skälet till att det blivit ganska stora enheter är för att vi ska kunna koncentrera våra insatser till några få ställen och skulle vi sätta igång en dialog med medborgarna när vi valde ut områden hade vi inte varit någonstans ännu, säger Lena Karlsson.

De styrande politikerna lös med sin frånvaro. Inga stadsdelsnämndsordförande fanns på plats. Närvarande under hela mötet var däremot vice ordförande i Spånga-Tensta, moderaten Ole-Jörgen Persson, som fått ta emot många synpunkter från oroliga lokalbor.

Hans parti kommer inte att stötta modulboendet i Sundby i Spånga och föreslår istället lämpligare mark i Lunda industriområde.

Lokalborna Mia Kaasalainen och Thomas Lindström var av olika uppfattning om modulhusen.

— Just nu har jag väldigt ont i magen och min känsla är att jag vill flytta, jag vill inte bo kvar i Sundby och är otroligt besviken på dem som bor här. Men jag förstår ändå att de är rädda. När det här kommer byggas i närheten av oss så känner jag att nu äntligen kan jag bidra, säger Mia Kaasalainen.

— Jag tycker att det största problemet är inte platsen i sig utan det är att man gör stora byggnationer i modulboenden, säger Thomas Lindström.