Nu blir modermålsundervisningen på Ådalsskolan laglig

4:32 min

Idag beslutar regeringen om att göra det lagligt för en kommun att köpa fjärrundervisning i modersmål från en annan kommun. Kramfors kommun, som öppet trotsat det tidigare förbudet, välkomnar beslutet.

Modersmålsundervisning kan vara svårt för alla kommuner att anordna, särskilt om det är fråga om bara ett fåtal elever i ett visst språk. Ett extra hinder har varit att det inte varit tillåtet för en kommun att köpa fjärrundervisning från en annan kommun.

Idag har regeringen, enligt Dagens Nyheter, beslutat att tillåta fjärrundervisning över kommungränser när det gäller just modersmål. Skolchefen i Kramfors gillar beslutet.

– Det har inte varit riktigt bra att vara företrädare för en kommun och bryta mot lagen. Vi har varit ihärdiga och sagt att någon lag kommer vi att bryta mot, säger Peter Levin, verksamhetschef för skolförvaltningen i Kramfors kommun.

Han syftar på att kommunen antingen skulle ha brutit mot elevens rätt till modersmålsundervisning om man inte anordnat sådan undervisning eller brutit mot förbudet att köpa fjärrundervisning från en annan kommun. Men med den nya lagrådsremissen som regeringen nu tar beslut om får modersmålsundervisning överlämnas på entreprenad till annan huvudman.

Kramfors kommun har köpt tidigare köpt fjärrmodersmålsundervisning från Uppsala kommun och kan nu fortsätta med det.

– Både tjänstemän och politiker har varit väldigt eniga om att vi bör kunna ta till den här lösningen just för att det är det bästa för eleven. Det har aldrig varit jättekontroversiellt, säger Peter Levin.