Hur mycket får ett familjehem kosta?

1:32 min

Det är cyniskt att ökningen av ensamkommande flyktingbarn har gjort det möjligt för privata familjehem och företag att sko sig på pengar som borde användas för barnen, säger Mattias Baudin som själv tagit emot en pojke från Afghanistan. 

Har du funderat på att bli familjehem? Vad avgjorde ditt beslut? Kommenteringen är nu stängd.

Mattias Baudin har avtal direkt med Örnsköldsviks kommun och ersätts enligt rekommendationer från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Som familjehem får han totalt ungefär 11 000 i månaden.

– Det var mycket mer än vi hade föreställt oss, säger han och hans  fru Linda som tillsammans med parets tre egna barn nu även har tioåriga Soliman boende i hemmet. 

Vi tycker det är nästan för mycket. Vi trodde det skulle motsvara ett barnbidrag.

Men när Örnsköldsviks kommun tvingas köpa platser av privata bolag så kostar en plats allt från 1900 kronor per dygn till 4200 per dygn och barn. Den högre summan handlar om barn med särskilda vårdbehov. Motsvarande månadskostnad blir då 57000-126 000 kronor.

Även till exempel Härnösands kommun måste ibland köpa platser från privata bolag och betala 2000 kronor eller mer per dygn, men då har det handlat om kortare placeringar, säger Lisbet Sander på kommunen.

Det är brist på familjehem i nästan alla kommuner. Och efter den stora ökningen av antalet ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige så har bristen blivit ännu större. Det är de yngre och de som har särskilda behov som oftast placeras i familjehem medan övriga oftast bor i HVB-hem eller stödboenden.

Mattias bor i Nordmalings kommun men valde att bli familjehem åt Örnsköldsviks kommun eftersom han fick bra kontakt och han är mycket nöjd med hur det har fungerat. Soliman har funnit sig väl till rätta och det är ett nöje att ha honom i vår familj, säger Mattias.

Men han reagerar starkt på de höga summorna till privata familjehem och bolag. Det är skattepengar som borde användas för att göra det bättre för barnen och förkorta väntetiderna tills de får besked ifall de får stanna, säger Mattias. Nu rinner pengarna istället ut till privata företag.

Just nu är det sån panik och det har blivit en förhandlingsfråga kring de här barnen och det tycker jag är helt fel. Migrationsverket och regeringen bör ingripa.

Vi fortsätter granska kostnaderna för familjehem under dagen.