Kronoberg

Vabbfusket ökar i länet och landet

Småbarnsföräldrarna fortsätter att vara dem som fuskar mest med bidragen från Försäkringskassan. Återkravsbeloppet har ökad från 5 till 40 miljoner kronor de senaste två åren, och ökningen gäller även Kronobergs län.

2014 krävde Försäkringskassan tillbaka 16 miljoner kronor i felaktigt utbetalda bidrag i Småland och Blekinge, berättade P4 Kronoberg förra året. Nu fortsätter återbetalningskraven att öka.

Ökningen gäller främst småbarnsföräldrar som fått fel, tillfällig föräldrapenning när de är hemma från jobbet för vård av sjukt barn.

I landet har det återkravsbeloppet stigit från 5 till 40 miljoner de senaste två åren. Polisanmälningarna blir också fler. Det gäller även Kronobergs län.

– Försäkringskassan har blivit vassare i att hitta de felaktiga utbetalningarna, och det kan vara en orsak till att återkraven ökar, säger Christina Bergström Jonsson, chef för Försäkringskassans kontrollenhet i regionen

Bakgrunden till de felaktiga utbetalningarna är då som nu en blandning mellan bidragsfusk och okunskap.

– Givetvis kan det finnas dem som inte förstår hur blanketten ska fyllas i. Men vi hittar också de som vi bedömer som medvetna fel och de ärendena gör vi en polisanmälan på, säger Christina Bergström Jonsson.