Fyra punkter för landsbygdsutveckling

5:41 min

I dag fick landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ta emot ett delbetänkande från den svenska parlamentariska landsbygdskommittén. Det handlar om förslag på hur Sverige ska kunna nå fram till en sammanhållen politik för hållbar utveckling på svensk landsbygd.

Sverigedemokrat Anders Forsberg från Skaraborg ingår i landsbygdskommittén och själv är lantbrukare.

Han berättar att enigheten är stor i landsbygdskommittén där samtliga partier ingår kring att Sveriges landsbygd har en negativ utveckling och att politiken måste förändras på en rad punkter.

Människor ska kunna välja att bo utanför de stora städerna och ändå ha goda förutsättningar för att till exempel studera och driva företag.

Själva slutbetänkandet ska landsbygdskommittén lämna i januari 2017. Det kommer att innehålla mer konkreta förslag på vad som behöver göras, avslutar Anders Forsberg.