احتمال تهدید به بمب‌گذاری در فرودگاه شهر یوتبوری

0:30 min

سالن داخلی فرودگاه لاندوتر در شهر یوتبوری به دلیل کشف کیسه‌های پلاستیکی مشکوکی که حاوی مواد ناشناخته‌ای است، تخلیه و بسته شد. 

وقتی‌که کیسه‌های پلاستیکی پیدا شدند، در مورد تخلیه و بسته شدن فرودگاه Landvetter تصمیم‌گیری شد و پلیس،  گروه ویژه‌ای را برای شناسایی مواد پیدا شده به فرودگاه اعزام کرد. 
عبور و مرور خودرو به محوطه فرودگاه تا زمانی که گروه یاد شده، عملیات تحقیق خود را کامل کنند، ممنوع خواهد بود.