Finnblicken

Anhöriga svävar i djup ovisshet när nära och kära med demens-sjukdomar försvinner

10 min

Teija Eldås mamma försvann från sitt äldreboende bara några dagar efter jul. Av alla anmälningar i Sverige som görs om försvunna personer gäller de flesta äldre dementa.

Teija Eldås mamma söktes både av polisen och av frivilligorganisationen Missing people Sweden, men utan resultat. Tidningarna skrev om försvinnandet och dottern spred information på sociala medier om att hon sökte sin mamma.

Bara ett par dagar efter jul fick jag höra att hon hade lämnat äldreboendet och att de hade letat efter henne i en timme redan. Jag fick panik.

– Jag tänkte att ju fler som hör om min mammas försvinnande desto större är sannolikheten att hon hittas. Hon kunde ju ha stigit på bussen och rest vart som helst, säger Eldås.

När Teijas mamma hittades två månader senare hade hon avlidit.

Dementa försvinner nästan dagligen

Personer med olika former av minnesstörningar försvinner nästan dagligen på olika håll i Sverige.

Enligt Jari Kalliorinne, chef på Flemingbergs polisstation i Huddinge, får polisen årligen 15 000 anmälningar om försvunna personer.

Alla leder inte till en brottsanmälan utan de flesta som har försvunnit hittas snabbt utan någon utförlig sökinsats, säger Kalliorinne.

Enligt Kalliorinne gör polisen omkring 300 riktiga sökningsoperationer varje år.

Av de 300 gäller de flesta en äldre person som försvunnit.

Ibland hittas äldre för sent

En del av de som är försvunna hittas när det redan är för sent, och personen har avlidit. Så gick det exempelvis för Teija Eldås mamma.

– Hon hittades nära polisstationen, det var synd att de inte hade hunnit leta igenom den delen av skogen tidigare, säger Teija Eldås.

En fotgängare som var ute och promenerade med sin hund hittade Teijas mamma i början av mars.

När det hade gått en lång tid sedan hon försvann hade jag börjat inse att det knappast kommer några goda nyheter. Det var oerhört sorgligt, men det var också en stor lättnad när beskedet kom.

– Det värsta hade varit om hon aldrig hade hittats, säger Teija Eldås vars mamma försvann i december 2015.