Farligt att bo i bullriga områden

1:37 min

Stockholms Handelskammare vill sänka bullerkraven ytterligare för att öka bostadsbyggandet i trafikstörda miljöer, trots att buller gör människor sjuka.

Men professor Göran Pershagen på Institutet för Miljömedicin säger att det är fel att tillåta mer buller, eftersom det gör människor sjuka.

– Jag tycker att det är väldigt underligt faktiskt att man i samma veva som ytterligare data kommer fram om allvarliga negativa hälsoeffekter av buller, väljer att sänka bullerkraven.

Vad tror du att det kommer att leda till?

– Jag tror att det kommer att leda till att man bygger fast sig med ett stort antal bostäder som är helt undermåliga ur bullersynpunkt.

Enligt Göran Pershagen är det klart bevisat att det är farligt för hälsan att bo i en bullerstörd miljö. Bullret orsakar bland annat sömnstörningar, högt blodtryck och hjärtproblem. Därför är det helt fel att tillåta mer buller för att öka bostadsbyggandet, anser Göran Pershagen.

Maria Rankka är vd för Stockholms Handelskammare. Hon menar att ny byggteknik och bättre ljudisolering gör att det går att bo i bullrigare miljöer. 

Enligt Handelskammaren är sänkta bullernormer ett sätt att få fram mer mark för bostadsbyggande.

– Det handlar ju om att vi kan få fram ytor som skulle vara väldigt attraktiva - inte minst i kollektivtrafiknära lägen som lämpar sig väl för boende, säger Maria Rankka.

– Exakt hur många bostäder det handlar om kan jag inte säga. Men det handlar om ett antal väldigt, väldigt attraktiva lägen och som bekant är bostadsbristen skriande.