Örnsköldsviksarbetslöshet

I Örnsköldsvik har fler ungdomar blivit arbetslösa under det senaste halvåret. Nu saknar drygt 20 procent av ungdomarna i åldrarna 18-25 år arbete.
Därmed ligger Örnsköldsvik klart över länsgenomsnnittet är det gäller arbetslöshet bland ungdomar.