شرکت مواد غذایی فیندوس، بخشی از فعالیتهایش را تعطیل کرد

حدود ۴۵۰ نفر با تعطیلی کارخانه فیندوس در شهر بیوس، بیکار می شوند. شرکت فیندوس محصولات غذایی یخ زده تولید می کند.

این شرکت در بیانیه ای، دلیل این تعدیل نیرو را مازاد تولید اعلام کرده است و به همین دلیل تصمیم گرفته است تا تولید غذاهای آماده یخزده در شعبه بیوس را تعطیل کند.

فیندوس تصمیم گرفته است تا تعداد کارکنان خود را در سوئد به حداقل برساند. تعداد شاغلین این شرکت در داخل کشور به ۱۷۵ نفر کاهش خواهد یافت.

هیئت رئیسه این شرکت، روز سه شنبه گذشته، خبر این تعدیل نیرو را به کارکنان داده بود.