Kronoberg

"Provens frivillighet är en fullständig katastrof"

0:58 min

Regeringens utredare vill göra SO- och NO- ämnena frivilliga i de nationella proven. Lärarförbundet är positiva till en minskad arbetsbelastning, men i lärarleden är reaktionerna delade.

På torsdagen presenterade regeringens utredare Tommy Lagergren sina förslag på hur de nationella proven ska förändras.

En del handlar om ett provet ska digitaliseras och kunna göras på datorn, en annan om att proven ska rättas externt utanför skolorna. Något som både Lärarförbundet och lärare med många arbetsuppgifter är positiva till.

Men förslaget om att SO- och NO-ämnena inte längre ska vara obligatoriska att ha med i de nationella proven delar lärarleden.

Högstadielären Mikael Bruér på Fagrabäckskolan i Växjö är kritisk till att det ska vara upp till skolorna att bestämma om SO och NO ska ingå i det nationella provet, eftersom han tror att det kommer att leda till att de väljs bort.

– Frivilligheten är en fullständig katastrof. Det vi behöver i svensk skola är redskap att mäta kvalitet. Med hjälp av nationella proven har vi faktiskt fått en diskussion som saknats och den kommer förvinna när proven tas bort, säger han.

Anne-Lie Nilsson, ordförande för Lärarförbundet i Växjö, är positiv till att SO och NO-ämnena blir frivilliga, eftersom det precis som de andra delarna av förslaget betyder en minskad arbetsbelastning för lärarna.

– Man behöver minska de nationella proven och administrationen runt dem. Om de blir färre och digitala, så känns ju det bra för våra arbetsgrupper.

De nya proven ska införas successivt från 2018 och vara helt införda 2022.