Brittisk stålindustri i kris - 40 000 riskerar förlora sina jobb

1:46 min

I Storbritannien har premiärminister David Cameron avbrutit en semester för att åka hem och leda ett krismöte om den brittiska stålindustrin, som riskerar att läggas ner.

40 000 personer kan komma att förlora sina arbeten. Oppositionspartiet Labour anser att stålindustrin bör förstatligas, åtminstone tillfälligt, men det avvisar David Cameron.

– Ett förstatligande är inte rätt väg att gå. Vi vill åstadkomma en långsiktig lösning för stålindustrin i Storbritannien. Det sa premiärminister David Cameron efter att han i dag lett ett krismöte om framtiden för den brittiska stålindustrin.

Det är den indiska koncernen Tata som numera äger det som en gång hette British Steel. Tata köpte verksamheten år 2007 för drygt sex miljarder pund, det vill säga över 70 miljarder svenska kronor, men sedan dess har stålmarknaden kollapsat på grund av fallande efterfrågan och en jättelik överproduktion i världen.

Och Tata förklarade i går, att de försöker sälja hela sin brittiska verksamhet, eftersom den går med jätteförluster. Bara vid den största fabriken, Port Talbot i Wales, rapporteras förlusterna vara en miljon pund per dag, det vill säga motsvarande drygt 12 miljoner svenska kronor om dagen.

Ägaren Tata har samtidigt sagt, att det kan bli svårt eller omöjligt att sälja den brittiska verksamheten, eftersom den i princip måste betraktas som utan värde. Bland annat eftersom företaget har en enorm pensionsskuld till de anställda.

Oppositionsledaren Jeremy Corbyn reste i dag till fabriken i Port Talbot. Han förklarade där att han anser att stålindustrin ska förstatligas. Men det avvisas alltså av premiärminister Cameron.

Många kritiker hävdar att anledningen till stålindustrins kris är att Kina dumpar priserna på stål. Men också Sverige finns med på ett hörn.

Många debattörer har i dag pekat på att försvarsindustrin i fjol bestämde sig för att köpa svenskt istället för brittiskt stål inför en kommande produktion av nya stridsvagnar och marinfartyg.