Karlskrona hamns kajutrymme på Verkö halveras

4:35 min

Om drygt två månader tar bolaget KBP tillbaka den kaj på Verkö som man lånat ut till Karlskrona kommun de senaste sex åren, vilket innebär att kommunens kajyta halveras.

Efter den förste juni har man bara tillgång till en kaj på Verkö i stället för två.

– Det innebär minskade inkomster för kommunen eftersom vi tvingas tacka nej till båtar, säger hamnchefen Bo Lindsjö, som är kritisk.

Minskade inkomster
Det här innebär minskade inkomster för kommunens del eftersom kommunen efter den förste juni alltså bara har halva kajytan tillgänglig. Från 150 meter kaj till 70 meter.

Orsaken är den affär mellan kommunen och rederiet Stena Line som vi tidigare berättat om, som fått kritik för att den innebär att Karlskrona kommun kan ha gått miste om avgifter från Stena på mellan 50 och 100 miljoner på fem år, som en följd av att kommunen 2010 bildade det gemensamma bolaget KBP, Karlskrona Baltic Port, tillsammans med rederiet.

Ytterligare en kaj
Då såldes inte bara färjeterminal och kaj där Stena lägger till på Verkö, utan också ytterligare en kaj. Nämligen den kaj som kommunen har fått låna fram tills nu, när KBP tar tillbaka den.

– Och det här går tvärtemot kommunens och hamnavdelningens ambition att utveckla den egna hamnverksamheten, säger Bo Lindsjö.

Sagt upp avtalet
Och trots att KBP nu sagt upp låneavtalet med kommunen så hoppas Peter Johansson att det ska gå att resonera sig fram till någon sorts samförstånd.

– Så att kommunen även i fortsättningen kan låna kajen, när det behövs, säger Peter Johansson.