Inga kliniker erbjuder insemination för ensamstående

2:25 min

I dag träder en ny lag i kraft som innebär att ensamstående kvinnor har rätt att insemineras i Sverige. Men än så länge är det få svenska kliniker som erbjuder möjligheten, ingen här i Kalmar län.

Socialstyrelsen uppskattar att ungefär 800 ensamstående kvinnor kommer söka assisterad befruktning det kommande året.

Enligt IVF Sverige, som driver några privata fertilitetsklinker runt om i landet, finns det en stor efterfrågan från kvinnor som vill göra behandling för att få barn på egen hand.

Men antalet kliniker som kan erbjuda möjligheten är än så länge få.

Magnus Christoffersson på Kalmar Privata Gynmottagning, säger till P4 Kalmar att för dem är det inte aktuellt att dra igång någon egen satsning på inseminationer. Bland annat behövs ett laboratorium, donatorer och en uppbyggd administration kring den utredning som måste göras innan det är dags.

IVF Sverige däremot erbjuder möjligheten på sina kliniker och i dag öppnar de en särskild jourtelefon eftersom de har fått så många frågor om vad som gäller. Frågorna handlar om allt från donatorerna till åldersgränser och möjligheten att bli gravid.

Ett problem är att det än så länge saknas riktlinjer från både Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, bland annat om landstingen ska stå för en del av kostnaden. Det råder delade åsikter om det mellan olika landsting.

Men den som inte vill invänta beslut om riktlinjerna kan alltså vända sig till de privata klinikerna och får då betala, till exempel 15 000 kronor för en inseminering med donerade spermier hos IVF Sverige.