Inga arbetskläder, trots lagstiftning

1:45 min

Piteå kommun tillhandahåller inte arbetskläder för anställda inom äldreomsorgen och hemtjänsten – trots att det vid årsskiftet kom en ny lag, som ger anställda rätt till arbetskläder.

Nu har Piteå kommun anmälts till Arbetsmiljöverket.

– Det började med att vi fick en lag som sa att vi skulle få arbetskläder. Men vi har inte sett några arbetskläder. Så jag ringde jag till Arbetsmiljöverket och frågade om det var ett arbetsmiljöproblem, och ja det är det. Jag vill ju ha förändring, jag vill ha mina arbetskläder som jag har laglig rätt till, säger undersköterskan Sara Sandström som gjorde anmälan.

Sedan den 1 januari 2016 så har anställda som jobbar i äldreomsorgen och inom kommunal hemtjänst, eller på boenden för funktionshindrade, rätt till arbetskläder. Men trots det visar en tidigare undersökning från den fackliga tidningen Kommunalarbetaren att många kommuner inte anpassat sig och därmed inte följer lagen.

Många exempel finns också på kommuner där de anställda får använda sina privata kläder i tjänst, eller bara får en uppsättning kläder. Vissa får till och med själva ansvara för att kläderna tvättas, trots att Socialstyrelsen, på grund av smittorisken, rekommenderar att arbetsgivarna ansvarar för att kläderna blir rena.

Sara Sandström jobbar som undersköterska i Piteå och har vid flera tillfällen tagit upp ärendet med sin närmaste chef, utan någon förändring.

– Vi har tagit upp det flera gånger, vi får till svar att ingen vet vad som händer. Det här har de ju vetat om väldigt länge, men fortfarande är det ingen som tar tag i det. Och man får till svar att ingen vet, säger Sara Sandström.

Piteå kommun säger till P4 Norrbotten att ärendet om upphandling av arbetskläder ligger hos Förvaltningsdomstolen och att processen därmed stannat upp. Hör mer i våra kommande sändningar.