Kritik mot förslag om färre nationella prov

1:33 min

Förslaget om att göra grund- och gymnasieskolans nationella prov färre, som presenterades för utbildningsdepartementet idag, får kritik från borgerliga partier.

Att det nationella provet i årskurs tre tas bort upprör bland annat Moderaterna.

– Vi behöver mer av kunskapsuppföljning och kunskapsfokus i den svensk skolan, inte mindre, säger Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna.

– Förslag som innebär att man tar bort de viktiga kunskapskontroller och det kunskapsfokus som det innebär att ha de nationella proven, i bhde årskurs 3 och årskurs 6-9, det ställer vi oss starkt kritiska till.

Enligt utredarens förslag ska antalet nationella prov minska. I årskurs nio gör eleverna idag fem prov. Enligt förslaget ska den siffran bli tre.

Moderaterna tycker att man istället kunde omfördela proven så att fler ligger i tex årskurs sju, men absolut inte ta bort något, säger Camilla Valtersson Grönvall.

Lärarfacken välkomnar dock förslaget att minska omfattningen av dom nationella proven, men de är överens med moderaterna om att tiden för digitaliseringen av de nationella proven beräknas ta alldeles för lång tid.

Trots att avskaffandet av det nationella provet i årskurs tre, enligt förslaget ska ersättas med ett nationellt bedömningsstöd som ska vara obligatoriskt, tycker Liberalernas partiledare Jan Björklund att det är ett dåligt förslag.

– Nationella prov har en stor tyngd i skolans arbete. Lärare och elever riktar in sig på de proven och de är viktiga och betydelsefulla och bidrar till att man fokuserar på att nå målen för undervisningen. Tar man bort dem, så befarar jag att resultaten kommer sjunka och att fokus på resultaten kommer bli mindre, säger han.