Lars Leijonborg kvar som KI:s styrelseordförande

1:23 min

Halva styrelsen för Karolinska Institutet byts ut men Ki:s ordförande Lars Leijonborg får sitta kvar. Det meddelar i dag Chris Heister som leder arbetet med att ta fram förslag till en ny styrelse för KI.

Förslaget väcker stark kritik från Nobelpristagaren i medicin, Arvid Carlsson, som vill se en helt ny styrelse.

– Den här skandalen som redan tidigare varit enorm är nu fullbordad på ett helt fantastiskt sätt. Det är helt otroligt att Leijonborg sitter kvar, för mig fullständigt obegripligt, säger Arvid Carlsson

Det var i efterskalven av den så kallade Macchiarini affären som regeringen beslöt att skynda på utbytet av styrelsen för KI.

Den princip nomineringsgruppen har haft är att de som suttit längst får gå, alltså de som ändå snart skulle ha lämnat. Det betyder alltså att ordföranden Lars Leijonborg sitter kvar.

Men man byter ut fyra i styrelsen, räcker inte det?

– Nej, alla som har ha haft med den här skandalösa handläggningen att göra måste avlägsnas.

Hotar det här förtroendet för svensk forskning och för Nobelpriset?

– Ja i högsta grad. Det här kommer att bli känt över hela världen. Det kommer att få konkreta följder. Skattebetalare kommer att ha svårt att förstå varför man ska satsa skattepengar på den här forskningen som är så tveksam, säger Arvid Carlsson.

Nomineringsgruppens ordförande Chris Heister försvarar dock förslaget. Hon menar att hennes uppdrag har gått ut på att se till att det ska vara både en förnyelse och kontinuitet av KI:s Styrelse, med en förlängning på ett år.

– Den uppgiften har vi tagit till oss, säger Chris Heister.