Hyresgäster kan drabbas av tvist

Hyresgästföreningen begär nu för andra gången tvångsförvaltning av tre hus på Klostergatan i Linköping.
Fastighetsägaren har ännu en gång dragit på sig en stor skuld till Tekniska Verken, som därför hotar med att stänga av strömmen. En tidigare skuld betalades då hot om tvångsförvaltning uttalades, men nu bör fastighetsägaren inte få fler chanser, anser Hyresgästföreningens ombudsman Gunnar Flodin.