Socialt företagande

Sociala företag rena guldgruvan för kommuner

0:40 min

Sociala företag kan spara samhället stora kostnader. Det menar Torbjörn Rinzén som är engagerad i att dra igång en sådan verksamhet i Östersund.

Han är en av dem som dragit igång företaget Jämtfald.

– Vi uppfyller inte kraven riktigt än, men tanken är att bolaget ska överlåtas till en ideell förening så småningom, säger Torbjörn. 

Kriterierna för att räknas som ett Arbetsintegrerande företag är kortfattat att man:

  • försöker skapa nya arbetstillfällen men även arbetstränar och rehabiliterar för att deltagare i verksamheten ska kunna få jobb hos andra arbetsgivare
  • skapar delaktighet genom medägande eller avtal på ett väldokumenterat sätt, verksamheten ska organiseras så att alla kan ta del i beslut om företaget och sin egen utveckling
  • i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter
  • är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet, dvs inte ägda av kommuner eller myndigheter.

Torbjörn menar att med en fungerande samordning från flera olika håll kan man bespara samhället enorma kostnader i form av att långtidsarbetslösa kommer ut i arbetslivet eller att missbrukare kan hållas ifrån missbruk vilket i sin tur kan ge stora positiva effekter när kriminalitet minskar och sociala missförhållanden förbättras. Det sociala företaget riktar sig till människor som av någon anledning står långt ifrån arbetsmarknaden.

Samverkansvinsterna är enorma

Östersunds kommundirektör Anders Wennerberg menar att det från politiskt håll redan idag finns goda intentioner för att stötta en verksamhet som bygger på socialt företagande, det handlar om att hitta former som fungerar. Östersunds kommun har idag pengar fonderade för den typen av ändamål.

Hör hela inslaget nedan.