Ekshäradsprojekt ger flyktingar ny chans till jobb

1:18 min

Ett Ekshäradsprojekt sätter de nyanlända i arbete direkt, utan väntan på den årslånga administrationen hos myndigheterna.


Bengt Gustavsson, som tidigare skapat Bolagsbolaget, är en av skaparna till projektet:

– Du kommer hit och du blir anställd av Ekshärads företagarförening och kan börja jobba direkt, därför att vi är arbetsgivare och tar ansvaret.

Flera yrkeskategorier har redan redan blivit efterfrågade och Bengt Gustavsson tror att på sikt ska ett 40-tal olika yrken kunna finnas representerade i projektet.

– Det här innebär att de kommer igång ett år tidigare än annars.

Det är iden med Bolagsbolaget som Bengt Gustavsson körde igång 1999 som är fröet till det här projektet. I Bolagsbolaget kan en person bli anställd, egentligen av sig själv, men bolagsbolaget sköter allt det administrativa som ett företag har att ansvara för mot en avgift.

Att flyktingarna inte har fått något personnummer vilket enligt regelverket krävs tycker Bengt Gustavsson att man får strunta i.

– Vi ser till dem som människor och resurser i samhället. Och de ska fort ut och det vill de. De vill  väldigt gärna få komma ut och jobba, säger han.

Gruppens vision, berättar Bengt Gustavsson, är att de som kommer till Ekshärad ska känna sig välkomna och inte ses som ett problem.

– Vi behöver dem. Det kan vara räddningen för landsbygden.