"Taxichaufförer i Sydkorea undviker utlänningar"

5:30 min

Roland Idemyr i Sydkorea berättar om några uppmärksammade fall där utlänningar diskriminerats i Sydkorea, på både restauranger och av taxiförare.

Enligt Roland har nu myndigheterna försökt komma till rätta med problemet, där taxiförare undviker att plocka upp kunder med utländsktutseende, bland annat genom att dra in tillståndet om det sker upprepade gånger.