Region Kronoberg

Suzanne Frank (M): "Vill ha svar om vuxenpsykiatrin"

Efter att förvaltningsrätten upphävt regionstyrelsens beslut från september förra året, det omtalade nybygget för vuxenpsykiatrin på Sigfridsområdet i Växjö, vill moderaterna har svar på ett antal frågor av den styrande majoriteten.

Som vi berättade häromdagen i våra nyheter, menar förvaltningsrätten att beslutet omfattar så mycket pengar att det bör tas av regionfullmäktige. Därför strider beslutet mot kommunallagen menar rätten.

Suzanne Frank, moderat undrar nu hur planerna ser ut, när ärendet kommer upp i fullmäktige och om samma förslag då kommer upp för beslut eller om det görs ett omtag i frågan.