Växjö

Längre väntetider på akutmottagningarna

Väntetiden på akutmottagningarna på sjukhusen i landet har under de senaste fem åren ökat med 31 minuter. Hälften av de cirka 2,5 miljoner besöken tar 3 timmar eller längre enligt en rapport från Socialstyrelsen som tidningen Sjukhusläkaren skriver om.

En av flera förklaringar till den ökade väntetiden är att akutbesöken ökar i antal. Men rapporten visar också att det är stora skillnader i väntetid mellan landets akutmottagningar.

För att ta reda på varför det är så stora skillnader mellan olika sjukhus arbetar Socialstyrelsen med att kartlägga patientflöden tillsammans med akutmottagningarna i Växjö, Malmö-Lund, Örebro och Varberg.

Rapporten visar också på att ålder är en riskfaktor för att få vänta längre. Personer över 80 år är den grupp som vistas längst på akuten.