Skolskjuts med låga krav

Landets kommuner är dåliga på att ställa krav på säkra skolskjutsar. En tredjedel av kommunerna tar inte hänsyn till vad skollagen säger om skolkjutsar. Det visar en enkätundersökning som Väg och transportinstitutet har gjort.
Anna Anund och Gunilla Sörensen, vid Väg och transportinstitutet har intervjuat förare, föräldrar, och barn, och resultatet har förvånat dem. Bara hälften av kommunerna ställer krav på att det ska finnas sittplatser för alla barn, ingen ställer krav på att det ska finnas alkolås. Det är fler av kommunerna som ställer krav på att busschaffören ska vara svenktalande än de som ställer krav på att det ska finnas säkerhetsbälten för alla barn. Bara runt 40 procent av kommunerna bryr sig om det finns säkerhetsbälten. Och här finns rum för förbättring menar Anna Anund och Gunilla Sörensen