Lagman kritiseras av JO

0:45 min

Lagmannen vid Gotlands tingsrätt, Mikael Mellqvist följer inte lagen när det gäller ungdomsbrott. Och därför bör han, enligt JO, få en disciplinpåföljd.

Ja, det anser JO, justitieombudsmannen, som kontrollerat om landets tingsrätter följer lagen när det gäller unga brottslingar, LUL.

Enligt LUL ska mål som rör unga lagöverträdare under 21 år handläggas av särskilda ungdomsdomare och särskilda nämndemän.

Men det görs inte vid Gotlands tingsrätt. Därför att tingsrätten är liten och antalet domare få. Om lagen skulle följas skulle det, enligt Mellqvist, vålla tingsrätten allvarliga bekymmer och äventyra rättssäkerheten.

Men efter påpekande har Gotlands tingsrätt fortsatt att bryta mot lagen. Därför anser JO att Mellqvist åsidosatt sina skyldigheter i anställningen och bör få en disciplinpåföljd.