Nytt förslag ska lösa regionindelningskonflikt: Gotland splittras

4:54 min

Gotlandspolitikernas krav på särlösningar om vi går samman med Stockholm får nu konsekvenser. Gotland delas mellan Kalmar och Stockholms region.

Förslaget om ny regionindelning splittrar Gotland.

- Resonemanget i tjänstemannagruppen har varit att det är viktigt att värna grunden till den nya indelningen i regioner som är att det ska finnas ett stöd hos en majoritet för vilken region ett område ska tillhöra för att det ska bli bra. Och eftersom Gotland ju har vsat stor tveksamhet och splittring i den här frågan så har vi sett på: hur kan vi ändra förutsättningen så att fler blir nöjda? O då kommer vi till den här slutsatsen - Stockholm, visst! Men också ett närmande till Kalmar för dom som ser mer naturligt på ett sånt samarbete, säger regionutredaren Björn Eriksson Fält.

- Min uppfattning är ju den att det finns en splittring mellan norra Gotland och Sudret som har historiska premisser, och när det nu finns en splittring i frågan om vilken region som Gotland ska tillhöra så tror jag att det här kan vara en framkomlig väg att hitta en kompromiss som alla parter kan tänkas vara nöjda med. Dessutom är man rädd för att Gotlands dåliga ekonomi blir allt för stor belastning om Stockholm ska ha hela Gotland. 

På mellersta Gotland kommer gränsen att gå i Roma vid väg 143. Roma socken tillhör Stockholms region och Björke på andra sidan av vägen blir en del av Kalmar och Småland. 

Reaktionerna vid regiongränsen i Roma är försiktigt positiva.

- Vi har absolut dragit vinstlotten eftersom Öland och Kalmar är mer likt Gotland än vad Stockholm är, säger Marie Pettersson Wester som bor i Björke. 

- Stockholms skärgårdsöar har ju gratis båtar så vi kan ju efterfråga gratis väg över havet till fastlandet, säger Romanbon Josefine Vahlqvist på Stockholmssidan.