Stockholm vatten och Ragnsells ansvariga för sopkaoset

Sopkaoset på flera håll i Stockholm i början av året har nu utretts av externa konsulter.

Slutsatsen är att även kommunägda Stockholm vatten, som är huvudman för sophämtningen, också bär ett ansvar eftersom IT-system och kundregister inte var i sin ordning. Det försvårade arbetet för sophämtarna.

Även den nya entrepenören Ragnsells kritiseras. Bolagets nya sopbilar hade ett fabrikationsfel som sinkade hämtningen. Dessutom hade man anställt många oerfarna medarbetare.