Farleden till Södertälje ska bli säkrare

1:26 min

För att få säkrare sjötrafik kommer fler nya alternativ för farleden in mot Södertälje att utredas. Farleden är en av landets mer olycksdrabbade - och planering för större fartyg kräver säkrare väg.

– Vi behöver både bredda och ha en djupare farled - sen behöver vi se över sjösäkerhetsanordningarna som prickar och fyrar, säger lotsen Nicklas Liljegren. Vissa ställen är även trånga och större båtar behöver mer utrymme så vi tittar på nya leder.

I söder finns det några svåra passager och där är det aktuellt med en ny dragning - för farleden har varit olycksdrabbad.

– Tittar man historiskt så har det skett olyckor - framförallt i den yttre delen där man kommer in i skärgården vid Landsort säger Nicklas Liljegren - och mest har det varit grundstötningar.

Konkurrensen gör att fler rederier skaffar större fartyg för att kunna ta mer last - och mer last per fartyg är även ett miljöargument - och/men det här ställer högre krav på farled och hamnar.

– Det är en trend i hela branschen att fartygen blir större och större, säger Erik Froste - och då måste hamnar och farleder växa med dem.