Rökande mamma ger DNA-förändrat foster

Rökning under graviditeten kan orsaka förändringar i bebisens DNA, visar en studie i tidskriften American Journal of Human Genetics.

I studien undersökte forskare från ett stort antal länder över 6 000 mödrar och deras nyfödda. Det visade sig att hos de nyfödda vars mödrar hade rökt dagligen under graviditeten, fanns tydliga avvikelser i arvsmassan.

Förändringar syntes på tusentals platser i arvsmassan, bland annat på platser som var kopplade till gener som styr lungor och nervsystem.

– Vi ser samma epigenetiska signaler hos nyfödda till rökare som vi ser i arvsmassan hos vuxna rökare, säger den amerikanska forskaren Stephanie London, en av studiens författare, i ett pressmeddelande.

Nu vill forskarna gå vidare och studera om, och i sådant fall hur dessa förändringar i dna:t påverkar utvecklingen och hälsan hos de barn vars föräldrar rökt under graviditeten.

Källa: Bonnie R. Joubert et al. DNA Methylation in Newborns and Maternal Smoking in Pregnancy: Genome-wide Consortium Meta-analysis. The American Journal of Human Genetics 98, 1-17, 7 april 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.02.019