Femmis: Stor dag för ensamstående kvinnor

1:39 min

Över hela landet firar ensamstående kvinnor det ikraftträdandet av den nya lagen om assisterad befruktning för ensamstående. Föreningen Femmis ser ett stort framsteg men kritiserar också regeringens planering.

Från och med 1 april 2016 har ensamstående kvinnor samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som gifta par, registrerade partner och sambor. Över hela landet firar ensamstående kvinnor idag det ikraftträdandet av lagändringen.

Elisabet Asketorp från föreningen Femmis (frivilligt ensamstående mammor med insemination/IVF) är naturligtvis glad.

– Det är en jättestor dag, säger hon. 

Elisabet Asketorp menar att beslutet är ett framsteg för det svenska samhället med lagändringen som sker idag. Samtidigt kritiserar hon planeringen och genomförandet från regeringens sida.

– Planeringen och informationen har varit för dåligt. Det är ingen som vet hur det kommer att bli nu.