Subventionerad privat vård kan vara lösning på befruktningsköer

1:13 min

Fler kvinnor väntas söka assisterad befruktning - något som skapar årslånga köer. Regionråd Jonas Andersson (L) ser subventionerad privat vård som en väg.

Ensamstående kvinnor får nu möjlighet till assisterad befruktning i Sverige, och i vården räknar man med både fler behandlingar med längre köer som följd för patienterna. Regionrådet Jonas Andersson (L) säger att man haft kort tid på sig. 

– Från det att riksdagsbeslutet fattades till det började gälla har det varit ovanligt kort tid, säger han.

– Sen måste vi från Västra götaland-regionen titta på om vi har tillräckliga resurser för att möta den ökande efterfrågan som vi förväntar oss komma.

Jonas Andersson (L) ser också subventionerad privat vård som en möjlighet för att komma till rätta med köerna i framtiden.

– Bland annat tittar man på möjligheten för privata kliniker att utföra den här typen av assisterad befruktningen som inte varit tillåtet tidigare, säger han och fortsätter: 

– Där kan de privata fertilitetsklinikerna vara en möjlig väg för att korta köerna.