با وجود توافق میان اتحادیه و کارفرمایان

احتمال اعتصاب صنفی همچنان پابرجاست

2:03 min

شب گذشته اصناف و کارفرمایان بر سر قرارداد جدید حقوق و مزایا به توافق رسیدند. اما اتحادیه کارگران ساختمانی از جمله با افزایش ۲.۲ درصدی دستمزد، که به عنوان معیاری برای افزایش حقوق سایر مشاغل به کار گرفته خواهد شد، موافق نیستند.

یوهان لیندهلم سخنگوی اتحادیه کارگران ساختمانی، می گوید:«ما آماده همه چیز هستیم. درخواست ما افزایش حداقل ۳.۲ درصدی حقوقهاست و همچنین خواستار تعیین یک حداقل دستمزد مشخص هستیم.»

با وجود اینکه اولین و مهمترین قرارداد جمعی سال جاری منعقد شده است، احتمال اعتصاب کارگران ساختمانی و نقاشان ساختمان کماکان پابرجاست.

امروز اتحادیه کارگران ساختمانی و اتحادیه طرف مقابلش برای نخستین بار اعضایشان دیدار می کنند.

از سوی دیگر، ماتس اکرلیند، رییس مذاکرات اتحادیه کارفرمایان صنعت ساختمان، می گوید که افزایش ۲.۲ درصدی دستمزدها، سقف افزایشی ست که اتحادیه او بر اساس قرارداد جاری، قادر به پذیرش آن است. او ادامه می دهد:« احتمال این که به توافق دیگری برسیم وجود ندارد و امیدوارم که طرف مقابل ما نیز به این مساله احترام بگذارد. گرچه به نظر می رسد که اینطور نخواهد بود.»

اکنون قرارداد جمعی صنایع که شامل حال نزدیک به ۶۰۰هزار شاغل در صنایع مختلف خواهد شد، قطعی شده است. طرفهای قرارداد در صنایع مختلف انتظار دارند که این قرار داد به عنوان معیار شناخته شود، اما در سال جاری قرار است تا قرارداد جمعی تازه ای شامل حال نزدیک به سه میلیون حقوق بگیر شود و اتحادیه های بسیاری درخواست دستمزد و مزایای بیشتری را دارند.