Handels: Otrygga anställningar ökar inom handeln

1:02 min

Enligt en rapport som handelsanställdas förbund har tagit fram blir det allt fler otrygga anställningar inom handeln. Det gäller även de som är tillsvidareanställda.

Även de som har en tillsvidaretjänst lever otryggt, eftersom arbetsgivaren väljer att skära ner på tjänstgöringsgraden och väljer istället att ringa in dem vid behov.

Det är inte bra, menar Peter Fundberg som är ombudsman på Handels i Västerås.

– Det blir ju en otrygg anställning, att man har ett jobb på exempelvis 100 procent och att arbetsgivaren säger att de tänker skära ner tjänsten till 20 procent, säger han.

Har man rätt att göra så?

– Vi tvistar ju om det med arbetsgivarna. Vi anser det då är en arbetsbrist och ska behandlas enligt lagen om anställningsskydd.

Vad vinner arbetsgivaren på det här?

– De vill ha fler huvuden, som de säger. De vill precisionsbemanna till i princip den timme som är, men vi anser att man är anställd att göra fler arbetsuppgifter, att det finns arbetsuppgifter att fördela, säger Peter Fundberg.

Känner ni på Handels er maktlösa?

– Vi försöker ju och det blir ju oftast en process som drar ut på tiden och den processen är ju inte bra. Vi har meningsskiljaktigheter, men vi står på oss tills vi får riktlinjer för hur vi ska hantera frågan. Men just nu ska vi behandla det som en arbetsbrist, säger han.

Vi har sökt arbetsgivarorganisationen Svensk handel, de säger att de inte har tid att medverka hos oss idag.