Ida-Maria och Klas berättar om tiden i Afghanistan

6:33 min

Kriget i Afghanistan har pågått i över 30 år i olika konstellationer. Tusentals svenska soldater och officerare har varit i landet under Natos flagga för att hjälpa de inhemska säkerhetsstyrkorna att få slut på kriget.

Fram till för två år sedan deltog svenskarna i strider - i dag finns bara en liten styrka som främst jobbar med att stötta och ge goda råd till den afghanska armén och polisen.

Under andra halvan av förra året hade luftvärnsregementet LV6 ett 30-tal anställda på plats i Mazar-e Sharif - två av dem är Ida-Maria Martinsson och Klas Lind.

- Man är förberedd på att något skulle kunna hända. Men vi har fått en bra utbildning här hemma, säger Ida-Maria Martinsson, som arbetade som personalassistent.

Kriget i Afghanistan är inte över och det finns fortfarande saker kvar att göra.

- Den enda lösningen för Afghanistan är att man får till ett fungerande samhällsbygge, säger Klas Lind.