Svenska kärnkraftverk höjer säkerheten

2:47 min

Inför det kommande årsskiftet ska de svenska kärnkraftverken höja säkerheten, enligt nya riktlinjer från Strålsäkerhetsmyndigheten.  

– Tittar man på omvärlden i dag så har hotbilden med tiden i världen tyvärr ökat alltmer. Och i och med att det finns en hotbild så måste det finnas ett fysiskt skydd mot anläggningarna, säger Christer Sandström, enhetschef för kontroll och skydd på Strålsäkerhetsmyndigheten.

De nya kraven säger att säkerhetsvakterna vid svenska kärnkraftverk ska vara beväpnande och att närområdet runt verken ska genomsökas tillsammans med hund.

– Om det är terrorism vi pratar om, så är det värsta som kan hända ett angrepp som leder till att det antingen stjäls radioaktivt ämne eller att man påverkar processen i reaktorn så att det sker någon typ av utsläpp som miljö eller människor kan skadas av. Så ur vårat perspektiv, så är det de två saker som inte får hända.

Arbetet med att se över de nya säkerhetsbehoven har pågått sen 2010 säger Christer Sandström och Strålsäkerhetsmyndighetens förhoppning är att de nya kraven är implementerade redan till årsskiftet för att skydda kärnkraftverken mot eventuella angrepp.

– Ordet attentat är väldigt brett och det kan vara alltifrån någon som kliver in som inte ska vara där, till det som är i linje med det som hänt i Belgien under senare tid, säger Christer Sandström.

Sen länge har kärnkraftverken klassats som skyddsobjekt och det råder flygförbud över dem, men i samband med de nya villkoren har det här blivit ett formellt krav som började gälla redan i februari i år.

Isadora Wronski på miljöorganisationen Greenpeace är skeptisk till både kärnkraftverken och deras säkerhet.

– Vi har varit inne på alla svenska kärnkraftverk och vi har flugit över svenska kärnkraftverk så även om det råder ett flygförbud, är det kanske inte något som stoppar någon som vill in, säger Isadora Wronski.

Senast Greenpeace tog sig in på ett kärnkraftverk var för två år sen i Oskarshamn. Det tog aktivisterna 18 minuter att med stege ta sig över staketet, in på området och sedan klättra upp på ett reaktortak. 

Greenpeace har länge förespråkat en avveckling av kärnkraftverken som den enda lösningen särskilt då inga större förändringar skett i säkerheten sen deras aktioner.

– Det är en extremt farlig verksamhet det rör sig om och ett stängsel är inget som hindrar någon som har illasinnade avsikter när inte ens fredliga aktivister kan hållas borta, säger Isadora Wronski på Greenpeace.

Men Christer Sandström på Strålsäkerhetsmyndigheten säger att kärnkraftverken är beredda på eventuellt våldsamt angrepp. Mest tack vare att det finns ett nära samarbete med både polis och säkerhetspolisen.

– Ett våldsamt och antagonistiskt angrepp på ett kärnkraftverk i Sverige i dag är utmanande för det fysiska skyddet att hantera och då är det väldigt viktigt att det sker en samverkan med polis. Och här pågår en dialog - man träffas, man övar tillsammans. Så det är väl förberett, säger Christer Sandström på Strålsäkerhetsmyndigheten.