Varning för ny isränna i Piteå skärgård

En isränna kommer att brytas i Piteå Skärgård på söndag och allmänheten varnas.

Någon gång mellan söndagseftermiddagen eller senast under måndagförmiddag (3-4 april) kommer en isränna att brytas i Piteå Skärgård, det meddelar Sjöfartsverket i Luleå.

Isrännan ska brytas in till lotsbåtskajen på Jävre Sandholmen från den allmänna farleden syd Leskär av isbrytaren Ale.

Sjöfartsverket ber därför allmänheten att iaktta försiktighet när man vistas på isarna i området kring Jävre i Piteå skärgård.