SD-kandidat problem för partiet

Det är ett trovärdighetsproblem för sverigedemokraterna som vill gå hårt åt kriminalitet och hålla hårt på rättssäkerheten att en av deras fullmäktigekandidater i Blekinge, Frank Alsén, inte lever upp till kraven som partiet själv ställer. Det säger Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap och expert på valkampanjer.
-Om sverigedemokraternas valrörelse tar skada av att Frank Alséns brottsliga förflutna har kommit i dagen eller inte beror på hur frågan hanteras av de som står bakom partiet, säger Peter Esasiasson. Mikael Ekman på stiftelsen Expo, som kartlagt Sverigedemokraterna, säger att partiet brukar ha en mycket mer förlåtande attityd till egna medlemmar än till andra.